Inschrijfformulier


• Hierbij verklaar ik dat alle gegevens vrijwillig zijn opgegeven zodat N2 People deze kan gebruiken voor het aanbieden van (tijdelijk) werk.
• Hierbij verleen ik toestemming om mijn gegevens door N2 People te laten verwerken en te verstrekken aan potentiele werkgevers.
• Na 4 weken ingeschreven te zijn zal N2 People uw gegevens verwijderen. Wij nemen regelmatig contact met u op over de voortgang van de inschrijving.
• Ik behoud het recht om elk moment, schriftelijk dan wel per mail mijn wervingsproces te beeindigen.