Формуляр за участие


- С настоящото декларирам, че всички данни са предоставени доброволно, за да може N2 People да ги използва за предлагане на (временна) работа.
- С настоящото давам съгласието си моите данни да бъдат обработвани от N2 People и предоставяни на потенциални работодатели.
- След 4 седмици от регистрацията ви N2 People ще изтрие данните ви. Ще се свързваме редовно с вас за хода на регистрацията ви.
- Запазвам си правото да прекратя процеса на набиране на персонал по всяко време - писмено или по електронна поща.